Górskie MKT

Znajdziecie tutaj wszystkie aktywności MKT związane z górami, szczególnie wysokimi oraz wspinaczką. MKT organizuje wyprawy wysokogórskie od początku istnienia i miał ważny udział w reaktywacji lubelskiej organizacji wysokogórskiej KWL.