Lubelskie Himalaje

Rok 2008 był dla naszego Klubu wyjątkowy. Zaczęło się wprawdzie od różnicy zdań na temat celu klubowych wypraw wysokogórskich a zakończyło zorganizowaniem przez naszych członków aż dwóch ambitnych imprez turystycznych. Podczas kiedy pod przywództwem Prezesa jedni usiłowali poszukiwać śladów Polaków z Lublina w indyjskich Himalajach Lahulu, Viceprezes powiódł mniejszą grupę po wspaniałej trasie wokół Annapurny w Nepalu. Ekspedycja 6 członków MKT w indyjskie Himalaje Lahulu była jak dotąd jednym z największych przedsięwzięć Klubu zarówno pod względem trudności akcji górskiej, logistyki jak i efektów kulturowych, krajoznawczych i medialnych. Mniejsza liczebnie wyprawa trekingowa Viceprezesa Norberta Grząśko miała charakter mniej propagandowy i nie była w ogóle nastawiona na wspinaczkę, ale pod względem egzotyki zebranych wrażeń wcale jej nie ustępowała. Poniże przedstawiamy materiały związane z naszymi himalajskimi wyprawami 2008 roku. Znajdziecie tutaj informacje dotyczące naszych wypraw z 2008 roku i wyprawy z 1973 oraz ich pokłosie.