Kronika Klubu

Kronika wydarzeń MKT

Zarejestrowane w porządku chronologicznym wydarzenia z historii Medycznego Klubu Turystycznego w Lublinie od początków w latach 2004-2005 do dzisiaj.