Rowerem z MKT

W tym dziale eksponujemy efekty naszych rajdów rowerowych. Od 2004 roku zrealizowaliśmy w Klubie 2 duże projekty rowerowe: „Dookoła Polski z MKT” oraz „Płynie Wisła, płynie…”. Od wielu lat jeździmy na Ukrainę i jest to nieustający, nieformalny projekt „Rowerem na Kresy Rzeczypospolitej”. Oczywiście należy dodać wiele kilometrów przejechanych w ramach mniejszych, kilkudniowych czy kilkugodzinnych wycieczek rowerowych. Aktywności rowerowe MKT koordynuje aktualnie Piotr Paprzycki.