24 otwarte posiedzenie Zarządu MKT – Białoruś, Rajd Dunajski w Niemczech

1 XII 2017, w Klinice Chorób Płuc Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Jaczewskiego odbyło się kolejne, 24 już otwarte posiedzenie Zarządu MKT. Rekapitulację sezonu 2017, w postaci prezentacji fotograficzno-filmowych przedstawili: 

Piotr Paprzycki – Pokaz slajdów z wyjazdu członków MKT i Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelową na Białoruś w maju 2017 roku. Było to nasze najbardziej ambitne przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie przez MKT i SChAO. Dotarliśmy do Brześcia, Puszczy Białowieskiej, Nieświeża, Miru, najwyższego szczytu Białorusi – Góry Dzierżyńskiego, Mińska, linii Stalina, Nowogródka, Jeziora Świtaź, Bohatyrowiczów nad Niemnem i Grodna.

Paweł Krawczyk – Prezentację z pierwszego, inauguracyjnego etapu Rajdu Rowerowego MKT wzdłuż Dunaju. W rajdzie wzięło udział 13 członków i sympatyków MKT. Pokonaliśmy 770 km dróg i szlaków rowerowych wzdłuż Dunaju (i Renu!), od francuskiej Miluzy po Passawę przy granicy austriacko-niemieckiej.

Omawialiśmy plany działalności  MKT na przyszły sezon, szczególnie logistykę dostarczenia rowerów i uczestników na trasę Rajdu Dunajskiego (Passawa-Budapeszt) oraz plany górskiej wyprawy MKT. W tym ostatnim przypadku na razie nieśmiało zwycięża kontynuacja bałkańskiej korony gór Europy w postaci eskapady na najwyższe szczyty Serbii (Midżur), Bośni i Hercegowiny (Maglic), Kosowa (Djeravica) i Chorwacji (Troglav) – za wyjątkiej jednego znacznie przewyższające 2000 npm.

Omawialiśmy też plan wycieczki z SChAO na Suwalszczyznę i Północne Mazury oraz do Kaliningradu i na Mierzeję Kurońską (wizy?). Posiedzenie zakończyliśmy pod oficjalnym adresem MKT jako już nieformalne, ale nie mniej owocne spotkanie towarzyskie wspominając tegoroczne przygody i dyskutując nad nowym sezonem.