Lista członków i płatność składek

 

Szanowni Członkowie
Dziękujemy za regularne opłacanie składek

Nie chcemy, aby przynależność do Klubu była fikcyjna i abyśmy musieli uporczywie upominać się o składki u osób, które obecnie nie mają czasu ani potrzeby kontaktu z Klubem. To właśnie osobiste potrzeby i starania członków sprawiają, że nasze Stowarzyszenie ma w dobrym tego słowa znaczeniu charakter elitarny. Aby nie tworzyć fikcji uczestnictwa „martwych dusz” (poważne problemy z zebraniem decyzyjnego kworum na Walnych Zebraniach!), Zarząd przyjął w roku 2010 zasadę, że skreślani będą sukcesywnie członkowie, których zaległości składkowe przekroczyły 3 lata. Od tego czasu wielokrotnie przeprowadzamy weryfikację członkowstwa i obecna lista uwzględnia bieżące weryfikacje. Na liście podajemy także zaległości składkowe członków, radzę sprawdzić! Przypominam także, że każda osoba skreślona z listy może po uregulowaniu składek ponownie zostać na nią przywrócona osobną decyzją Zarządu oraz, że w uzasadnionych przypadkach przysługuje Wam odwołanie od wszelkich działań Zarządu do Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania.
W linku poniżej załącznik z aktualną listą członków i płatnością składek (hasło można otrzymać mailem). Dane co do płatności składek są oparte na wydanych drukach KP i wyciągach bankowych. Jeśli jakaś z wpłat nie została poświadczona lub zaksięgowana – w celu wyjaśnienia, bardzo proszę o kontakt ze skarbnikiem (ppaprzyc@poczta.onet.pl) osobiście lub na mail Klubu.
Składka wynosiła poprzednio 24zł, od 2017 roku została decyzją Zarządu ustalona na 40zł rocznie. Najlepiej opłacać osobiście u skarbnika (Piotr Paprzycki – Instytut Medycyny Wsi, ul. Jaczewskiego 2, Zakład Badań Czynnościowych), lub na konto klubowe – Raiffeissen Bank Polska SA: 62 1750 0012 0000 0000 2963 1808, tytuł wpłaty – „składka”.
Skarbnik MKT i cały Zarząd dziękują wszystkim, którzy dotąd wspierali Klub składkami, bez Was nie moglibyśmy istnieć, a już na pewno nie moglibyśmy prowadzić oficjalnej działalności jako stowarzyszenie zarejestrowane.

Aktualna lista członków i stan płatności składek – tylko dla członków MKT