Informacje o stowarzyszeniu MKT

MKT Lublin

Kilka słów o MKT

Stowarzyszenie Medyczny Klub Turystyczny zostało utworzone pod koniec 2004 roku przez grupę osób związanych ze środowiskiem medycznym Lublina, posiadających duże doświadczenie w tym, co kiedyś nazywano turystyką kwalifikowaną a co dziś chcielibyśmy określać jako turystykę aktywną.
Do tego czasu, jako grupa nieformalna sami penetrowaliśmy górskie i nizinne szlaki turystyczne. Zdobywaliśmy Mount Blanc, Monte Rosa, Matterhorn, Gran Paradiso, Dolomity, Alpy Berneńskie i Julijskie, byliśmy na Kaukazie, w Atlasie Wysokim, i Tien Szanie, na Kilimandżaro, na Uralu Subpolarnym oraz pod himalajską Annapurną. Pieszo, rowerem i na nartach docieraliśmy w Czarnohorę, Świdowiec, Gorgany, Retezat, Góry Rodniańskie, Fogarasz. Po tak różnorodnych doświadczeniach turystycznych, ze względów prawnych i finansowych postanowiliśmy sformalizować naszą działalność.
Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia wspieramy nawzajem swoje pasje i staramy się przekazywać je innym, co zaowocowało dorocznymi rajdami rowerowymi po Europie Wschodniej i Środkowej (kilkakrotnie Ukraina, Słowacja Węgry), regularnymi wyprawami wysokogórskimi a także licznymi wystawami fotograficznymi, spotkaniami integracyjnymi i pokazami slajdów. Objechaliśmy rowerem Polskę dookoła jej granic oraz wzdłuż biegu Wisły, trwa projekt przejechania rowerem wzdłuż biegu Dunaju przez 8 europejskich państw. Organizowaliśmy też wycieczki objazdowe po Polsce i Europie, również dla osób z przewlekłymi schorzeniami, zawsze połączone z aktywną wędrówką. W lutym 2006 roku nasza wyprawa do Argentyny zdobyła najwyższy szczyt obu Ameryk – Aconcagua 6962 mnpm. W sierpniu 2008 roku nasza ekspedycja powtórzyła drogę pierwszych polskich powojennych himalaistów na szczyt CB13A w Indiach – 6180mnpm, w lipcu 2010 w 5-osobowym komplecie weszliśmy na Ararat (5137mnpm) a w sierpniu 2013 na kaukaski Kazbek (5034mnpm), lipcu 2015 na irański Demavend (5610 mnpm). Od Kilku lat realizujemy z powodzeniem projekt zdobywania Korony Gór Europy.

Dane urzędowe i adresowe

Stowarzyszenie Medyczny Klub Turystyczny MKT w Lublinie
20-605 Lublin, ul. Grażyny 3 /16
Regon: 06001552, KRS: 0000229044, NIP: 7122925263
www http://mkt.turystyka.pl
Adres e-mail: mkt.lublin@op.pl
Konto: Raiffeissen Bank Polska SA 62 1750 0012 0000 0000 2963 1808

Statut

Wszystkie poniższe informacje oparte są na sformułowaniach Statutu Medycznego Klubu Turystycznego w Lublinie (z dnia 4 listopada 2004r z autopoprawkami), który reguluje działalność Klubu. Zainteresowanych pracą, a szczególnie członkowstwem w MKT prosimy o dokładne zapoznanie się ze statutem. Pełny tekst statutu w wersji html jest dostępny tutaj i w dziale archiwum dokumentów niniejszej witryny.

Kim jesteśmy?

Medyczny Klub Turystyczny jest stowarzyszeniem zarejestrowanym wpisanym oficjalnie do Rejestru Stowarzyszeń 23 lutego 2005 roku. Najliczniejszą grupą członków naszego Klubu są lekarze w różnym wieku. Oni też stanowili grupę inicjatywną, która doprowadziła do powstania MKT. Jednak grupa ludzi, którymi jesteśmy zainteresowani i do których kierujemy nasze propozycje jest znacznie szersza. Członkami Klubu i osobami biorącymi udział w imprezach klubowych są też różnego rodzaju inni pracownicy medyczni jak technicy, laboranci, sekretarki, pielęgniarki, a także studenci medycyny oraz nasi pacjenci i ich rodziny.
Siedzibą naszego Klubu jest miasto Lublin, ale cele swoje chcemy realizować i realizujemy wszędzie, gdzie można uprawiać aktywną turystykę i ją propagować, a więc w miarę naszych możliwości… na całym świecie. Nasz Klub nie ma stałego miejsca spotkań i urzędowania. Klub jest tam gdzie aktualnie odbywa się impreza klubowa. Posiedzeniom Zarządu i Walnym Zebraniom, okresowo gościny udziela Klinika Chorób Płuc Akademii Medycznej w Lublinie lub Instytut Medycyny Wsi w Lublinie (tu, w Zakładzie Badań Czynnościowych mieści się magazyn sprzętowy MKT). 

Jakie mamy cele?

W oparciu o nasz Statut propagujemy i rozwijamy pieszą turystykę górską, wspinaczkę i alpinizm, turystykę rowerową oraz turystykę wodną jako aktywną formę spędzania wolnego czasu. Chcemy umożliwiać i ułatwiać członkom Klubu uprawianie takiej turystyki oraz wspomagać podnoszenie kwalifikacji do jej uprawiania i organizowania. Staramy się też propagować wiedzę o odwiedzanych w ramach imprez turystycznych krajach i regionach a także prowadzić badania naukowe i szkolenia związane tematycznie, przestrzennie lub czasowo z uprawianiem turystyki aktywnej. Ważną dziedziną działań klubu są wystawy fotograficzne i prezentacje zdjęć i filmów z naszych wypraw. Integracja środowiska medycznego jest także istotnym celem istnienia Klubu. Nie ograniczamy form uprawianej turystyki, ani sposobu jej propagowania. Wszystkie kierunki działań wynikają z inicjatyw poszczególnych członków, którzy są w stanie przekonać innych i zrealizować swoje pomysły, Stowarzyszenie jedynie ułatwia te działania. U nas możecie nawet spróbować wejść na Everest, pomożemy Wam wspólnie, ale sami przyniesiecie pomysł i włożycie w to najwięcej pracy!

Kto szefuje?

Na mocy decyzji Walnego Zebrania Członków sprawami bieżącymi Klubu zajmuje się Zarząd o szerokich kompetencjach (przyznawanie i pozbawianie członkowstwa, zarządzanie majątkiem, prowadzenie dokumentacji działalności, zwoływanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania). W skład Zarządu V-tej kadencji (od kwietnia 2017 roku) wchodzą:
PAWEŁ KRAWCZYK – presez
MACIEJ STRZEMSKI – wiceprezes
TOMASZ KORTAS – sekretarz
PIOTR PAPRZYCKI – skarbnik
Aby Zarząd nie był zbyt samodzielny i nie wykorzystywał nadmiernie swoich kompetencji musi czuwać i patrzeć mu na ręce organ kontroli wewnętrznej. W skład Komisji Rewizyjnej od kwietnia 2017 roku wchodzą:
ROBERT KIESZKO – przewodniczący
AGNIESZKA SCHERLE-FAJDASZ – członek Komisji
PIOTR HAŁAJKO – członek Komisji

Jakie są nasze fundusze?

Statut upoważnia nas do pozyskiwania środków na działalność ze składek członkowskich – obecnie składka członkowska wynosi 40zł rocznie. Otrzymujemy oczywiście okresowe dotacje celowe np. dzięki Lubelskiej Izbie Lekarskiej czy też wydziałowi sportu Urzędu Miejskiego w Lublinie. Nie ukrywamy jednak, że najważniejsze są własne fundusze członków, chociaż dzięki własnej pracy i samodzielnej organizacji staramy się redukować koszty naszych imprez turystycznych do minimum. W oparciu o statut Klub może potencjalnie prowadzić działalność gospodarczą – w chwili obecnej nie korzystamy z tej możliwości.

Jak można się do nas przyłączyć?

Nasz Klub ma charakter towarzyski. Aby zostać członkiem zwyczajnym Klubu musisz być osobą bezpośrednio lub pośrednio związaną ze środowiskiem medycznym. Dobrze przeczytaj statut dostępny na tej witrynie i zapoznaj się z nami i działalnością Klubu podczas ogłaszanych tutaj spotkań zarządu. Jeśli Ci się spodoba, musisz uzyskać poparcie dwóch członków Klubu i akceptację Zarządu oraz wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę roczną 40zł. Jeśli nie spełniasz warunków ustawy o stowarzyszeniach możesz także zostać członkiem wspierającym (może nim być też osoba prawna lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego) – wystarczy do tego celu tylko decyzja Zarządu.