IV Walne Zebranie Członków MKT

Archiwum dokumentacyjne PDF

Plik Rozmiar pliku
pdf Prtokol z IV Walnego Zebrania Czlonkow 307 KB

IV Walne, spawozdawcz-wyborcze zebranie Klubu odbyło się w Klinice Chorób Płuc UM w Lublinie 19 kwietnia o godz. 19:00. Ze względu na brak kworum w pierwszym termnie, zebranie odbyło się w terminie drugim, lecz nie mogło stanowić zmian w statucie. Po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdań z działalności w kadencji 2014-2016, Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującym władzom. W wyniku wyborów zmienił się nieco skład Zarządu. Miejsce Michała Drożdża w Zarządzie zajął Tomasz Kortas a na funkcję skarbnika powrócił Piotr Paprzycki. Podjęto także ważną decyzję dotyczącą podniesienia wielkości składki członkowskiej z 24zł do 40zł rocznie. Całkowicie zmienił się skład Komisji Rewizyjnej – przewodniczącym został Robert Kieszko a członkami Agnieszka Scherle-Fajdasz i Piotr Hałajko. Na zakończenie obejmujący ponownie funkcję Prezesa Paweł Krawczyk przedstawił propozycje działalności na najbliższy sezon w postaci rajdu rowerowego wzdłuż Dunaju od jego źródeł do Passawy, kontynuacji korony gór Europy w postaci wyjazdu majowego z SChAO na Białoruś oraz propozycji Maćka Strzemskiego letniego wejścia na Mnichy. Maciej Strzemski zaproponował także zorganizowanie imprezy plenerowej w Ogrodzie Botanicznym oraz prelekcji o roślinach tropikalnego Peru.